Vliegen - Theorie

  • Theorie
  • Studiepakket

Adventure Flights is een door ILenT erkende vliegschool welke staat geregistreerd onder NL-ATO-233 en NL-RTF-167. Wij leiden cursisten op voor het Nationale recreatieve MLA brevet en voor het internationale PPL vleugelvliegtuigen. Adventure Flights leidt cursisten op voor het Nederlandse recreatieve vliegbrevet op vleugelvliegtuigen van de klasse MLA (RPL(A)-MLA). De opleiding voor dit brevet bestaat uit praktijklessen en uit een deel theorie. Voordat het praktijkexamen mag worden aangevraagd, moeten alle theorievakken behaald zijn. De af te leggen theorie-examens bestaan uit de volgende onderdelen:

* Voorschriften / Operationele Procedures
* Algemene Vliegtuigkennis / Grondbeginselen van het Vliegen
* Vliegtuigprestaties en Vluchtplanning
* Menselijke Prestaties en Beperkingen
* Meteorologie
* Navigatie
* Communicatie

PART-FCL (de internationale regelgeving rond brevetten) vereist dat de kandidaat de opleiding voor het theoretische gedeelte bij een “APPROVED TRAINING ORGANISATION” (ATO) heeft gevolgd. Het is dus niet mogelijk om de theorie volledig in zelfstudie te leren en de theorie-examens buiten een opleidingsinstelling om aan te vragen!!

Naast de theorie-opleiding kun je nog een praktijkcursus radiotelefonie volgen om de bevoegdheid RT te halen. Met deze bevoegdheid mag je de radio in het vliegtuig bedienen en dat betekent dat je door gecontroleerd luchtruim mag vliegen en op gecontroleerde vliegvelden mag landen. Je kunt de bevoegdheid RT al halen voordat je je vliegbrevet hebt! Voorwaarde is dat je het vak Communicatie hebt gehaald en uiteraard het RT praktijkexamen. Het RT praktijkexamen is niet verplicht voor het behalen van je RPL brevet, maar we raden het van harte aan. Het geeft je meer vrijheden, het bevordert de veiligheid en bovendien is het een heel leuke cursus.

Adventure Flights verzorgt de theoriecursus in samenwerking met Arie Nijman van Blu Bird Flight Training welke grote bekendheid heeft verworven met zijn 14-daagse PPL Brainwash cursus. Op de website www.blubird.nl treft u alle informatie aan m.b.t. de aangeboden theoriecursussen. Heb je interesse in het volgen van de PPL(A) theorie-opleiding of de RT-praktijkcursus, of heb je vragen, neem dan even contact met ons op. Op de website www.cbr.nl/luchtvaart.pp kunt u alle informatie vinden m.b.t. de theorie examens.